Đèn bàn phòng ngủ

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.
Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ